Följande medlemsavgifter har beslutats gälla för 2016

150:- kr./person per år

100:- kr./pensionär (65 +) per år

2 vuxna med barn under 18 år betalar 2x150 kr = 300:- kr. per år

Betalning sker till:

Bankgiro 5058-2048

Skriv på inbetalningen: medlemsavgift för personen/personerna inbetalningen avser och gärna ett mobilnummer om du har ett sådant.

Vill du inte vara medlem utan bara sponsra föreningen kan du ange "endast sponsring".