Föreningens bakgrund

Vischans Bygdeförening bildades hösten 2015.

Föreningen köpte den anrika fastigheten "Danspaviljongen" i Viksjöfors, där många dansband och artister uppträtt ända sedan 1930-talet. Dansbana, servering och en stor fotbollsplan blev nu tillgänglig för byn och sakta omvandlad till en bygdegård.

Föreningens syfte

Bygdegården Danspaviljongen ska bli en mötesplats för medlemmarna och övriga innevånare i och kring byn Viksjöfors som ligger i Ovanåkers kommun mellan Edsbyn och Alfta.

Drift och underhåll av fastigheten ska ske genom ideella arbetsinsatser, sponsorer, uthyrningsverksamhet samt medlemsavgifter.