Föreningens bakgrund

Vischans Bygdeförening startade hösten 2015.

Föreningen förvärvade en fastighet i Viksjöfors som innehöll en idrottsanläggning (fotbollsplan), omklädningsrum samt en större paviljong för danstillställningar och andra evenemang som den kan vara lämplig för.

Föreningens syfte

Föreningen skall bli ett centrum för medlemmarna och övriga innevånare i och kring byn Viksjöfors som ligger i Ovanåkers kommun mellan Edsbyn och Alfta.

Drift och underhåll av anläggningen skall ske genom ideella arbetsinsatser, sponsorer, uthyrningsverksamhet samt medlemsavgifter.